Thank you for submitting your application. We very much look forward to meeting you.
Please remember that registration is only complete when the deposit has been received.

Father Heart ’A’ Skola
med Andy & Gunilla Glover och team
 

FatherHeart ’A’ Skola
med Andy & Gunilla Glover och team

Datum: 22/05/2022 – 28/05/2022
Adress: Optimusvägen 21,194 34 Upplands Väsby, Sverige
Kontaktpersongunilla.glover@me.com / +46 720 345340
 
Kostnad: 4300 SEK (inkl. mat)
(deltagare ansvarar själva för logi)
1000 SEK betalas vid anmälan,
resterande belopp (3300 SEK) betalas senast 22/05/22!
 
Anmälan: Betala 1000 SEK och fyll i formuläret on-line på rttn.org
(För frågor mejla gunilla.glover@me.com)

Betalning
 inom Sverige:
Namn: Revival to the Nations Sverige
Bankgironummer: (SEB) 887-0370
Swish: 1231430958
(Notera “Fatherheart-skola” på betalningen)
 
Betalning utanför Sverige:
Namn: Revival to the Nations Sverige
Iban:  SE65 5000 0000 0565 8341 7758
Bic Swift code: ESSESESS
Bank: SEB
Father Heart ’A’ School
with Andy & Gunilla Glover and team 
 

FatherHeart ’A’ School
with Andy & Gunilla Glover and team

Date: May 22 – May 28, 2022
Address: Optimusvägen 21,194 34 Upplands Väsby, Sweden
Contactgunilla.glover@me.com / +46 720 345340
 
Cost for school: 4300 SEK (incl.Tuition and food)
(all students are responsible for their own housing)
1000 SEK to be paid at registration,
remainder (3300 SEK) to be paid latest by 05/22!
 
Registration: Pay 1000 SEK and fill out application on-line at rttn.org
(Any questions email: gunilla.glover@me.com)
 
Payment within Sweden:
Name: Revival to the Nations Sverige
Bankgiro Number (SEB) 887-0370
Swish 1231430958
(Note “Fatherheart skola” on the payment)
 
Payment outside Sweden:
Name: Revival to the Nations Sverige
Iban:  SE65 5000 0000 0565 8341 7758
Bic Swift code: ESSESESS
Bank: SEB